Оформлення візи “D” для іноземців в Україну

ПЕРЕВАГА

Можливість гарантованого в'їзду в Україну для отримання посвідки

ДОКУМЕНТИ ТА ИНФОРМАЦІЯ
  • Копія паспорта;
  • Підстави отримання візи Д
ЧАС НА ВИКОНАННЯ
дог.
ВАРТІСТЬ
дог. USD
EUR
UAH
PLN

Оформлення візи “D” для іноземців в Україну

Українська віза іноземним громадянам

Юридична компанія «Welcome to Ukraine» надає всебічну допомогу в отриманні ЗАПРОШЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ В УКРАЇНІ, на підставі якого іноземець отримує українську візу. З нами Ваш гість або діловий партнер отримає цей документ в найкоротші терміни.

Довгострокова віза оформляється зарубіжної дипломатичної установою України як багаторазова на 90 днів, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України.

Термін, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в'їхати в Україну, і термін перебування на її території відзначається у візовій етикетці.

Для оформлення довгострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, подається один з наступних документів:

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українському, - трудовий договір (контракт) і посвідчення закордонного Українки;

2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

3) документ, що підтверджує приналежність до членів сім'ї особи, визнаного біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстровано в порядку, встановленому МОН;

5) запрошення державної установи, підприємства, організації, є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) запрошення релігійної організації, погоджений з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи здійснення іншої канонічної діяльності;

7) запрошення філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;

8) запрошення філії, відділення, представництва іноземного суб'єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого у встановленому порядку;

10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, в'їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків;

11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в'їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків, і членам їх сімей;

12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації або установи, привертає до виробництва своєї діяльності волонтерів , інформація про яку розміщена на офіційному сайті Мінсоцполітики разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації або установи;

13) документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право"). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, і представлені разом з завіреним в установленому порядку перекладом на українську мову, а в разі відсутності такої можливості - на англійську мову;

14) документ, що підтверджує приналежність до членів сім'ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, і представлені разом з завіреним в установленому порядку перекладом на українську мову, а в разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідного дозволу на проживання в Україні та документа, що підтверджує наявну ся у у іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні;