Отримання (набуття) статусу біженця в Україні

ПЕРЕВАГА
 • Можливість легально проживати на території України;
 • Отримання захисту з боку держави;
 • Можливість захистити себе і своїх рідних.
ДОКУМЕНТИ ТА ИНФОРМАЦІЯ
 • Документи, що посвідчують особу;
 • Документи, які можуть бути доказом того, що Вас змусило бігти;
 • По 4 фотографії (Ваші і дітей);
 • Відбитки пальців.
ЧАС НА ВИКОНАННЯ
від 2 міс
ВАРТІСТЬ
від 500 USD
EUR
UAH
PLN

Отримання (набуття) статусу біженця в Україні

Іноземець або особа без громадянства може бути визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Або таким особам може бути надано тимчасовий захист в порядку, встановленому законодавством України.

Особа, яка при в'їзді в Україну незаконно перетнула державний кордон країни з наміром отримання статусу біженця в Україні або особи, яка потребує додаткового захисту, має негайно звернутися до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі якщо така особа під час незаконного перетинання державного кордону України звернулося з зазначеною заявою до посадової особи Державної прикордонної служби України, вона зобов'язана надати цій посадовій особі пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України. У разі відсутності у такої особи документів, що засвідчують його особу, або якщо такі документи є фальшивими, вона повинна про це негайно повідомити, а також викласти причини зазначених обставин. Під час надання свідчень особою, яка не володіє українською або російською мовами, орган Державної прикордонної служби України повинен забезпечити такій особі перекладача з / на мову, на якій ця особа може спілкуватися. Після дачі пояснень особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має бути протягом 24 годин передано посадовими особами Державної прикордонної служби України представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

У разі якщо державний кордон України перетинає чи перетнула дитина, розділений з сім'єю, і заявляє про намір бути визнаною біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про це повідомили інші особи, які не є його законними представниками, посадові особи Державної прикордонної служби України повинні невідкладно повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, а так ж до відповідних органів опіки.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, спільно з органом опіки зобов'язаний вжити заходів для тимчасового влаштування такої дитини у відповідний дитячий заклад або сім'ю.

Особа, яка при в'їзді в Україну незаконно перетнула державний кордон України, не несе відповідальності за незаконний перетин державного кордону України, якщо вона негайно звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Особа не несе відповідальності за порушення правил перебування в Україні, якщо воно знаходиться на території України протягом часу, необхідного для подачі заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Особа, яка на законних підставах тимчасово перебуває в Україні, і в цей час в країні її національної належності або попереднього постійного проживання виникли умови, в результаті яких воно не може повернутися в країну свого походження і має намір бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, має звернутися до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про пр знанні біженцем і / або особою, яка потребує додаткового захисту, до закінчення терміну перебування на території України.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, може прийняти рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, в разі, якщо заявник видає себе за іншу особу або якщо заявнику раніше було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, при відсутності відповідних умов, якщо ці умови не змінилися.

Особа, що перетнуло на законних підставах державний кордон України з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, має протягом п'яти робочих днів звернутися до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Умови, при яких особа не може бути визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту:

 • яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і людяності, як їх визначено у міжнародному праві;
 • яка вчинила злочин неполітичного характеру за межами України до прибуття в Україну з метою бути визнаною біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, якщо таке діяння відповідно до Кримінального кодексу України відноситься до тяжких або особливо тяжких злочинів;
 • особа винна у вчиненні дій, що суперечать цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй;
 • особа, щодо якої встановлено відсутність умови для отримання статусу біженця в Україні;
 • особа, яка до прибуття в Україну була визнана в іншій країні біженцем або особою, що потребує додаткового захисту;
 • особа, яка до прибуття в Україну з наміром бути визнаною біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, перебувала в третій безпечній країні.


Вищезазначені умови не поширюються на дітей, розділених з сім'ями, а також на осіб, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадків (дітей, онуків).